Suction Irrigation Set

 

產品特色

  1. 人體工學握把,確保醫生使用時的舒適度與操控性。 

  2. 雙色按鈕,清楚區分沖(藍)吸(紅)功能。

  3. 高彈性雙連管,不易管折易於撕開。 

  4. 雙穿刺針管路,提昇操作靈活度。

  5. 管路採直通式設計,避免血塊堆塞。 

  6. 沖吸管表面經噴砂處理,消除手術眩光。 

  7. 沖吸管採無創傷圓頭設計,避免組織或器官傷害。

  8. 滅菌方式: 環氧乙烷 (ETO)。

  9. 通過ISO10993生物相容性試驗。

 

規格表

型號

沖吸管管子
雙連管 導流管
長度(毫米) 長度(毫米) 數量/長度(毫米)
S-90-A01  520 2800  2 / 600
S-90-A02  450 2800  2 / 600
S-90-A03  360 2800 2 / 600
S-90-A06  320 2800  2 / 600

包裝方式

10套 / 1外箱 ( 630x255x350mm )